fbpx

Class Schedule

 

Monday

 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)

  -

 • Muay Thai Technique & Drilling / Muay Thai Strong

  -

 • Advanced Muay Thai

  -

 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)

  -

 • Junior Team - Muay Thai

  -

 • New Era Kinetix

  -

 • Muay Thai Strong

  -

 • Muay Thai Drilling & Technique

  -

 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)

  -

 • BJJ Rolling (Gi)

  -

Tuesday

 • Women's Only Brazilian Jiu Jitsu (Gi)

  -

 • Muay Thai Technique & Drilling / Muay Thai Strong

  -

 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)

  -

 • Advanced BJJ/Comp Team (Invite Only)

  -

 • Junior Team Brazilian Jiu Jitsu

  -

 • Brazilian Jiu Jitsu (No Gi)

  -

 • BJJ Rolling (No Gi)

  -

 • Muay Thai Strong

  -

 • Boxing Technique & Drilling

  -

Wednesday

 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)

  -

 • Muay Thai Technique & Drilling / Muay Thai Strong

  -

 • Advanced Muay Thai

  -

 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)

  -

 • Junior Team - Muay Thai

  -

 • New Era Kinetix

  -

 • Muay Thai Strong

  -

 • Muay Thai Drilling & Technique

  -

 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)

  -

 • BJJ Rolling (Gi)

  -

Thursday

 • Muay Thai Technique & Drilling / Muay Thai Strong

  -

 • Brazilian Jiu Jitsu (No Gi)

  -

 • Advanced BJJ/Comp Team (Invite Only)

  -

 • Junior Team Brazilian Jiu Jitsu

  -

 • Brazilian Jiu Jitsu (No Gi)

  -

 • BJJ Rolling (No Gi)

  -

 • Muay Thai Strong

  -

 • Boxing Technique & Drilling

  -

Friday

 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)

  -

 • Muay Thai Technique & Drilling / Muay Thai Strong

  -

 • Advanced Muay Thai

  -

 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)

  -

 • Junior Team - Muay Thai

  -

 • New Era Kinetix

  -

 • Muay Thai Strong

  -

 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)

  -

 • BJJ Rolling (Gi)

  -

 • Muay Thai Sparring

  -

Saturday

 • Women's Only Brazilian Jiu Jitsu (Gi)

  -

 • Women's Only Brazilian Jiu Jitsu (Gi)

  -

 • Junior Team Brazilian Jiu Jitsu

  -

 • Women's Muay Thai

  -

 • Family Muay Thai

  -

 • Brazilian Jiu Jitsu (No Gi)

  -

 • Advanced BJJ/Comp Team (Invite Only)

  -